• Strategisch opleidingsplan
Veghel – Strategisch Opleidingsplan2017-07-04T12:19:12+00:00

Project beschrijving

BOL training en advies heeft bij de gemeente Veghel een inventarisatie uitgevoerd, waarna vervolgens een Strategisch Opleidingsplan is samengesteld.

Bij de gemeente Veghel was er behoefte aan een duidelijk overzicht van opleidingen volgens de wet en regelgeving per functie. Daarnaast wilden ze dat daarbij aangegeven werd wat nog actueel was per medewerker, wat verlopen was en wat nog moest worden gehaald om te voldoen. BOL training en advies heeft door middel van het opstellen van een Strategisch Opleidingsplan inzicht gegeven in de verplichte opleidingen op basis van wetgeving en regelgeving, Arbocatalogi Gemeenten, de organisatie-eigen opleidingsbehoeften en de aanwezige arbeidsrisico’s gekoppeld aan de functies.

Voor het opstellen van het Strategisch Opleidingsplan is gebruik gemaakt van de werkwijze die het A+O Fonds Gemeenten heeft vastgesteld. De gemeente Veghel had aangegeven op welke wijze leren en opleiden een rol speelt in het realiseren van de organisatiedoelen en daar is het Strategisch Opleidingsbeleid op aangepast. Er is een inventarisatie uitgevoerd met daarin functies, risico’s en opleidingen op basis van wet- en regelgeving en aanvullende opleidingen om deze risico’s te beheersen. In dit overzicht is duidelijk een verschil gemaakt tussen de opleidingen die verplicht zijn op grond van specifieke wetten en welke opleidingen aanvullend zijn. Met de verkregen informatie over de huidige situatie, gewenste situatie, externe (wettelijke) opleidingseisen, interne opleidingseisen en arbeidsrisico’s bij elke functie is het Strategisch Opleidingsplan samengesteld.

Met behulp van dit Strategisch Opleidingsplan heeft de gemeente Veghel in de toekomst structurele aandacht voor het leren en opleiden van medewerkers, waardoor de kosten van voor opleiden inzichtelijk zijn en daardoor ook beter beheersbaar. Daarnaast levert het plan met de juiste beleidsvorming, planning, uitvoering en evaluatie een bijdrage aan het realiseren van de doelen van de organisatie.

Project details

Categorieën: