• Blended Agressie en Geweld
Vechtstromen – Training Agressie2017-07-04T12:09:37+00:00

Project beschrijving

Bij het waterschap Vechtstromen heeft BOL training en advies de training ‘Omgaan met Agressie en Geweld’ mogen verzorgen.

Steeds vaker krijgen medewerkers met een publieke functie te maken met agressie en geweld. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze veilig met die agressie om kunnen gaan en het liefst zodanig dat de klant weer rustig wordt en naar tevredenheid wordt geholpen. Het waterschap Vechtstromen heeft ervoor gekozen hun medewerkers te laten trainen door BOL training en advies zodat ze weten hoe ze om moeten gaan met agressief gedrag en hun veiligheid kunnen waarborgen.

Tijdens deze training stond het oefenen van vaardigheden centraal. Diverse de-escalerende gesprekstechnieken en het proactief kunnen anticiperen op toenemende onrust zijn geleerd. Medewerkers zijn zich bewust geworden van hun eigen reacties en hebben hun kwaliteiten benadrukt en uitgebouwd die ingezet worden bij het omgaan met agressie.

Na afloop van de training waren de medewerkers van het waterschap Vechtstromen bekend met verschillende vromen van agressie, hadden meer inzicht in de eigen reacties van spanning bij oplopende agressie en hadden meer zicht in de non-verbale aspecten van communicatie. Daarnaast had de training een positief effect op de motivatie, klantgerichtheid en gevoelens van veiligheid van de medewerkers.

Project details

Competenties:

Categorieën: