Project beschrijving

Sinds 1 september 2017 heeft het VCA een aantal wijzigingen doorgevoerd. De VCA examinering is drastisch veranderd. De huidige examens zijn moeilijker geworden ten opzichte van de voorgaande examens omdat er ook gebruik gemaakt is van inzichtvragen in plaats van de bekende meerkeuzevragen.

Vernieuwde VCA examens

Door de vernieuwde VCA examens is het (landelijke) slagingspercentage teruggelopen. Ook bij SW-bedrijven merken wij dat het slagingspercentage laag is, waaronder een leerwerkbedrijf in Roosendaal. Voor deze doelgroep is het belangrijk om een VCA-diploma op zak te hebben, zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

SW organisatie

Het leerwerkbedrijf hanteert de hoogste kwaliteitsnormen zoals ISO 9001, VCA** en ErBo. Hierdoor dienen werknemers van het leerwerkbedrijf een VCA-diploma te behalen. Ook is het bedrijf zich bewust van de daling van het (landelijke) slagingspercentage. Daarom hebben zij voor een andere aanpak gekozen en hebben voor ons gekozen als kennispartner op het gebied van VCA.

VCA-trainingen

Wij zijn gespecialiseerd in VCA–trainingen en verzorgen deze regelmatig bij onze klanten. In samenwerking met het leerwerkbedrijf hebben wij besloten om specifiek maatwerk voor haar bijzondere doelgroepen te leveren. Het specifieke maatwerk bestond uit het volgende:

  • Leveren van persoonlijke mappen en aanvullende materialen;
  • Lesmateriaal met tussentijdse opdrachten, foto’s en filmpjes;
  • Huiswerkopdrachten;
  • Presentatie;
  • Materiaal met (praktische) herkenning;
  • Aangepaste tijdsduur door middel van dagdelen.

Resultaat

Van februari tot april 2018 heeft dit project bij het leerwerkbedrijf, voor zowel VCA VOL als VCA Basis, plaatsgevonden. Wij hebben geconstateerd dat het sociale aspect een belangrijke rol speelt bij de trainingen. Hierbij is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de trainer, samenstelling van de groep, vertrouwen en herkenning. Door een juiste afstemming tussen beide partijen is hier veel aandacht aan besteed. Hierdoor heeft het sociale aspect in combinatie met het maatwerk een zeer uitstekend slagingspercentage opgeleverd:

  • VCA VOL: 85% geslaagd. 11 van de 13 personen.
  • VCA Basis: 75% geslaagd. 20 van de 27 personen.

Met dank aan deze samenwerking, is het project een groot succes geweest. Op deze wijze kunnen werknemers aantonen dat zij op een veilige en verantwoorde manier werkzaamheden kunnen verrichten.