• Collectief V&G-plannen 2017
Roer en Overmaas – Training V&G plan2017-07-04T12:20:35+00:00

Project beschrijving

Bij het waterschap Roer en Overmaas heeft BOL training en advies trainingen verzorgd voor het opzetten en beoordelen van V&G Plannen.

Het Arbobesluit afdeling Bouwproces verplicht de opdrachtgever in een aantal duidelijk omschreven gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan, het zogenoemde V&G Plan, op te laten stellen. Voor werknemers is het belangrijk dat zij kennis hebben van het V&G plan van de aannemer. Zij moeten weten en begrijpen waarom bepaalde V&G voorzieningen nodig zijn, kunnen beoordelen of de maatregelen die voorgesteld zijn realistisch zijn en tijdig veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk onderkennen. Het waterschap Roer en Overmaas heeft daarom BOL training en advies gevraagd om trainingen te verzorgen om de kennis van hun medewerkers van V&G plannen te vergroten.

Deze tweedaagse training bestond uit een theorie- en een praktijkdag. Tijdens de theorietraining kwamen onderwerpen aan bod als het Arbobesluit afdeling Bouwproces, de wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, de onderwerp en de uitvoerende. Daarnaast werden de inventarisatie en evaluatie van risico’s in de ontwerpfase en de uitvoeringsfase besproken.

De tweede dag stond de praktijktraining centraal. De werknemers van het waterschap Roer en Overmaas startten met een case om een V&G plan op te stellen. Aan de hand van deze case werd inzicht verkregen in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alsmede de risico’s en gevaren en de hieraan te koppelen maatregelen. Ook kregen de projectleider en medewerkers projecten inzicht in samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project. Met de werknemers werd de case besproken en werd inzichtelijk gemaakt of de aanpak praktisch uitvoerbaar was en waar eventuele knelpunten zaten.

Project details

Competenties:

Categorieën: