• Asbestherkenning
Rivierenland – Asbestonderzoeken2017-07-04T12:28:23+00:00

Project beschrijving

BOL training en advies heeft bij het waterschap Rivierenland een protocol opgesteld met betrekking tot het handelen met asbest en asbesthoudende producten.

Werknemers binnen het waterschap Rivierenland hebben in werkpraktijk te maken met diverse vormen asbest, op verschillende plaatsen die het waterschap in beheer heeft. Denk bijvoorbeeld aan asbestcement leidingen, maar ook aan zwerfasbest in sloten, slootkanten, rivieren en plassen. Omdat asbest een aantal specifieke risico’s voor de gezondheid kent, is het handelen van alle materiaal waarin deze vezels verwerkt zijn, aan bepaalde regels gebonden. Deze regels zijn onder meer vastgesteld in het Arbobesluit (hoofdstuk 4, afdeling 5), het Asbestverwijderingsbesluit en het Werkplan Asbest – beter bekend als het ‘Rode Boekje’.

Waterschap Rivierenland gaf te kennen, dat het omgaan met (zwerf)asbest niet altijd op eenzelfde, wettelijk conforme wijze, plaatsvindt. De medewerkers en leidinggevenden, welke te maken kunnen krijgen met (zwerf)asbest vanuit hun werkzaamheden, werkten verschillend: soms werd het product onder geen beding meegenomen, in andere gevallen werd het wel meegenomen en afgevoerd.

Kortom, er was in onvoldoende mate bekendheid met de geldende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot het handelen en omgaan met asbest en asbesthoudende producten. Zodoende konden deze verschillende omgangsvormen met het materiaal binnen het waterschap ontstaan. Binnen het waterschap Rivierenland was behoefte aan duidelijke, gestructureerde informatie over de omgang met asbesthoudende producten in de diverse vormen. Dit moest ook in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving uit onder meer het Arbobesluit en het ‘Rode Boekje’. Het aspect ‘zwerfasbest’ had in het bijzonder aandacht nodig.

BOL training en advies heeft al deze informatie ondergebracht in één integraal document, wat geldend is voor het gehele waterschap. Vervolgens is deze informatie overgebracht aan de betreffende medewerkers. Door het opstellen van dit asbest protocol handelt de gehele organisatie uniform in het geval van asbestverdacht materiaal.

Project details

Competenties:

Categorieën: