• Blended Agressie en Geweld
Rijn en IJssel – Training Agressie2017-07-04T12:21:16+00:00

Project beschrijving

BOL training en advies heeft bij het waterschap Rijn en IJssel verdiepingstrainingen ‘Omgaan met Agressie en Geweld’ mogen verzorgen.

De handhavers binnen het waterschap Rijn en IJssel worden vanuit hun functie met ongewenst en agressief gedrag geconfronteerd. Het waterschap heeft er daarom voor gekozen om deze werknemers te laten trainen door BOL training en advies, zodat ze weten hoe ze het beste om kunnen gaan met agressie en geweld. Om de training toe te spitsen op de dagelijkse werkpraktijk, is de trainer voorafgaand aan de training een dagdeel bij het waterschap Rijn en IJssel langsgegaan. Vervolgens is de training samengesteld aan de hand van de trainingswensen en -behoeften van de handhavers.

In de verdiepingstraining is door middel van diverse casussen geoefend met het onder controle krijgen van het stressmechanisme van de handhavers. Als de werknemers hier controle over hebben, en hun eigen fysieke en emotionele reacties kunnen beheersen, kunnen zij de controle over de situatie houden en een zo veilig mogelijke situatie voor zichzelf creëren. De rollenspellen werden uitgevoerd onder leiding van de trainer en een trainingsacteur.

Na het volgen van de training waren de handhavers op de hoogte van de-escalerende gesprekstechnieken, hoe ze slecht nieuws gesprekken moeten voeren en hadden ze beter inzicht in de eigen reacties van spanning bij oplopende agressie. Daarnaast hebben ze door middel van een zelfreflectie inzicht gekregen in de eigen rol in een gesprek en het begrip van collegiale ondersteuning na een schokkende gebeurtenis.

Project details

Competenties:

Categorieën: