• Blended Agressie en Geweld
Provincie Zuid-Holland – Training Agressie2017-07-04T12:30:06+00:00

Project beschrijving

Bij de provincie Zuid-Holland heeft BOL training en advies maatwerktrainingen mogen verzorgen op het gebied van Agressie en Geweld.

Iedere medewerker met publiekscontacten krijgt vroeg of laat te maken met grensoverschrijdend gedrag van klanten. Het maakt in die zin niet uit of je jurist, kantonnier, receptiemedewerker of handhaver bent. Allen krijgen in meer of mindere mate met deze situatie te maken. Dat grensoverschrijdende gedrag kan zich uiten in verbale of fysieke agressie. Van de medewerker wordt verwacht dat hij of zij veilig met die agressie om kan gaan en het liefst zodanig dat de klant weer rustig wordt en naar tevredenheid wordt geholpen.

Om te zorgen dat de medewerkers van de provincie Zuid-Holland veilig, gezond en met plezier aan het werk kunnen, heeft BOL de training ‘Omgaan met Agressie en Geweld’ verzorgd. Gezamenlijk met de provincie is er een maatwerktraining opgezet voor een betere preventie van agressie. Hierbij is het beleidsdocument ‘Omgang met Agressie en Geweld’ in acht genomen en heeft de provincie eigen inbreng geleverd om herkenbaarheid en maatwerk te creëren. De training is verzorgd door een ervaren trainer, die tijdens het middaggedeelte van de training is bijgestaan door een ervaren trainingsacteur voor het simuleren van de praktijksituaties.

Na het volgen van de training waren de medewerkers van de provincie Zuid-Holland in staat om in geval van agressie deëscalerend op te treden en het werk zo veilig mogelijk te kunnen verrichten. Daarnaast had de training een positief effect op de motivatie en klantgerichtheid van de medewerker en gevoelens van veiligheid.

Project details

Categorieën: