• Weginspecteur
Provincie Noord-Holland – Training weginspecteurs2017-07-04T12:22:09+00:00

Project beschrijving

BOL training en advies heeft bij de provincie Noord-Holland de training ‘Doorontwikkeling Weginspecteurs’ mogen verzorgen.

Door ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, verkeersveiligheid, verkeersmanagement en nieuwe contactvormen is de focus van de wegkantonnier verschoven. Dit betekent dat de huidige taken van de wegkantonnier niet alleen zwaarder zijn geworden maar ook anders. Deze verandering speelt met name op het communicatieve vlak. Om deze doorontwikkeling in kennis en vaardigheden te ondersteunen hebben de werknemers van de provincie Noord-Holland de training ‘Doorontwikkeling communicatievaardigheden voor de Weginspecteur’ gevolgd. Naar aanleiding van deze training is gekozen voor een aanvullende training, een vervolgtraject op de eerder gegeven training.

Deze vervolgtraining is gebaseerd op een groep deelnemers die als functie ‘Weginspecteur A’ hadden en een groep deelnemers met de functie ‘Weginspecteur B’. De weginspecteurs A moeten de weginspecteur B gaan aansturen en coördineren. Daartoe zijn andere vaardigheden en competenties vereist in gespreksvoering. Een andere competentie die zij nader moesten ontwikkelen is leiderschap. In het vervolgtraject werd voor de weginspecteurs A gekeken vanuit leiderschap naar aansturing en communicatie. Thema’s die hierbij aan de orde kwamen, waren persoonlijk leiderschap, adviesvaardigheden, motiverende gespreksvoering, klachtafhandeling en inzicht in het gespreksproces. Uiteraard werd dit gekoppeld aan de voorafgaande training.

De weginspecteurs B communiceren direct met elkaar en de uitvoerders op de weg. Daarom was er bij deze groep behoefte aan meer training rondom communicatie. De vraag varieerde van meer van hetzelfde tot meekijken en oefenen ter plaatse. De aandacht ging met name uit naar het leren contact maken en houden in het gesprek. Vanuit de eerdere training was de ervaring dat de medewerkers telkens neigen naar het van de relatie afgaan en zich puur richten op inhoud. Hierdoor verliepen de gesprekken vaak naar discussie terwijl daar de oplossing niet ligt. Het vervolgtraject speelde zich dan ook buiten af, waar ‘in de praktijk’ geoefend kon worden. Op deze wijze werden de rollenspellen en simulaties zo realistisch mogelijk gemaakt.

Project details

Competenties:

Categorieën: