• Collectief V&G-plannen 2017
Oude IJsselstreek – Training V&G plan2017-07-04T12:10:16+00:00

Project beschrijving

Bij de gemeente Oude IJsselstreek heeft BOL training en advies de training ‘Opzetten en beoordelen V&G Plannen’ verzorgd.

Na de herziening van het V&G beleid voor projecten heeft de gemeente Oude IJsselstreek een training voor haar medewerkers laten verzorgen om inzicht te geven in de werkwijze omtrent V&G Plannen. Voorafgaand aan de training is er een dag voorbereiding getroffen om de training op maat te maken voor de gemeente Oude IJsselstreek.

De tweedaagse training bestond uit een theorie- en een praktijkdag. Hierin werd onder andere de Arbowet & Arbobesluit voor de bouw, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de aannemer en het uitvoeren van inspecties bij de aannemer besproken. Daarnaast werd aan de hand van een project geoefend met het opstellen van een V&G Plan.

Na het volgen van deze training waren de opzichters en voormannen van de gemeente Oude IJsselstreek op de hoogte hoe een V&G Plan opgesteld moet worden, welke partijen erbij betrokken zijn en aan welke regels het V&G Plan moet voldoen. Deze training heeft de opzichters en voormannen van de gemeente Oude IJsselstreek handreikingen gegeven om aannemers die bij projecten betrokken zijn in kennis te stellen van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzes of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieve principes.

Project details

Competenties:

Categorieën: