Project beschrijving

2016 – Gemeente Oosterhout wilt haar medewerkers stimuleren om er een gezonde leefstijl op na te houden door in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Het levert namelijk competente, fitte en gemotiveerde werknemers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. Het zorgt daarbij voor verlaging van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De methodiek

Er zijn diverse methoden om vitaliteit en gezondheid een goede plaats te geven binnen de organisatie. Hoe dit wordt aangepakt en welke methoden de Gemeente Oosterhout gebruikt, wordt beschreven in het vitaliteitsplan voor Stadsbeheer en Sport. Centraal staat het creëren van bewustwording over gezonde voeding en misleidende marketing op producten. Daarnaast ook hoe bewegen ervoor kan zorgen dat we fitter worden, ons mentaal beter gaan voelen en meteen werken aan een gezond gewicht. Een vast onderdeel van het gemeentelijke Arbobeleid en de zorgtaak als werkgever.

Aanpak

Vitaliteit bestaat in basis uit drie pijlers: lichamelijke vitaliteit, arbeidsvitaliteit en loopbaanvitaliteit. Met de gemeente is gekeken naar de concrete invulling van deze drie pijlers. Er volgt aansluiting op Arbowetgeving, -catalogi, branchenormen (gemeentelijke verzuimnorm) en eigen doelstellingen. Dit komt voort uit onder meer de RI&E, het PMO, MTO en loopbaanbeleid.

Het resultaat is een compact, helder vitaliteitsplan voor 3 jaar. Dit plan vertrekt vanuit de gekozen doelstellingen. Deze hebben betrekking op één of meer vitaliteitspijlers. Per pijler worden de te ontplooien activiteiten weergegeven om de doelstellingen te kunnen behalen. De rol van zowel medewerker als leidinggevende wordt hierbij beschreven.

Om te kunnen vaststellen of en in welke mate de doelstellingen en vitaliteitspijlers succesvol worden ingevuld, worden in het plan praktische controle- en verbetermomenten ingebouwd. Het geheel wordt afgesloten met een tijds-, persoons- en budgetgebonden “Actieplan Vitaliteit”. Zo is de concrete uitwerking van het vitaliteitsplan eenvoudig te monitoren.

Klantbeleving

Dankzij onze praktische aanpak werd het vitaliteitsplan vlot gerealiseerd. Na bespreking van het concept was het met slechte kleine wijzigingen ook snel definitief. Gemeente Oosterhout heeft het definitieve plan intern besproken en is met de uitwerking aan de slag gegaan. Hiermee hebben zij een grote stap genomen richting vitale en duurzaam inzetbare medewerkers!