• VCA certificering
Noord-Beveland – VCA-Certificering2018-06-21T08:50:12+00:00

Project beschrijving

BOL training en advies heeft bij de gemeente Noord-Beveland ondersteuning en advies geboden bij het invullen, implementeren  en onderhouden van de VCA-Certificering.

De aanpak van BOL training en advies bestond uit de meerdere onderdelen. Allereerst, is er een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie uitgevoerd, om de risicogebieden van de gemeente Noord-Beveland in beeld te brengen. Aan het begin van het VCA-traject zijn deze punten besproken met de verantwoordelijke personen voor het beheer van de organisatie om acties te nemen op de constateringen.

BOL training en advies heeft een interne audit VCA uitgevoerd, die in eerste instantie diende als controlepunt ter certificering. Daarnaast zijn de keuringen en controles van bedrijfsmiddelen doorgelopen en is het handboek VCA opgesteld. Vervolgens is de gemeente Noord-Barneveld door middel van een externe audit beoordeeld en heeft een VCA-Certificering toegekend gekregen. Jaarlijks wordt het VCA veiligheidssysteem door BOL training en advies ondersteund en onderhouden.

Door middel van deze VCA-Certificering heeft de gemeente Noord-Beveland continue controle op de implementatie van beschreven procedures, het actueel houden van opleidingen en de ondersteuning bij werkplekinspecties. Daarnaast biedt het ondersteuning bij ongevallen-onderzoek, bij het opstellen van taak-risico analyses en bij het opstellen van projectplannen.

Project details

Competenties:

Categorieën: