Project beschrijving

2017 – Wij hebben voor de technische dienst van Middin de ééndaagse training Basisveiligheid VCA mogen geven.

De cursus Basisveiligheid VCA heeft als doel het veiligheidsbesef en bewustwording bij medewerkers te creëren, door het leren herkennen van gevaren en risico’s. Er wordt eveneens ingegaan op taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, al dan niet opgelegd vanuit de Arbowet.

Na het volgen van deze cursus kunnen risico’s en gevaren van werkzaamheden adequaat worden ingeschat, kan er veiligheidsbewust worden gewerkt en is de deelnemer op de hoogte van de wetgeving op het gebied van veiligheid.

De cursus wordt afgesloten met een officieel, door ECABO erkend VCA-examen.

Deze training werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,2!