Project beschrijving

2016 – In 2016 hebben wij voor de volledige gemeente een RI&E uitgevoerd. Op grond van de resultaten uit de RI&E is vervolgens een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In het PvA worden per geconstateerd risico een aantal preventiemaatregelen geadviseerd met daarbij haalbare streefdata die gekoppeld zijn aan de prioriteit om het risico te reduceren.

Voor de uitvoering is gebruik gemaakt van de digitale RI&E Gemeenten. Deze erkende methodiek schenkt aandacht aan de risico’s op de technische aspecten, werplekken, psychosociale aspecten maar kijkt ook naar de beleidsmatige kant.

Digi RI&E

De risicovelden zijn geïnventariseerd, geëvalueerd, geprioriteerd en via wettelijk conforme maatregelen beheersbaar gemaakt. Voor deze maatregelen zijn Arbocatalogi, wettelijke kaders en praktische oplossingen gebruikt Het geheel is vervolgens getoetst door een gecertificeerde kerndeskundige. Hierdoor toont de organisatie aan voldoende aandacht te hebben voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers, waarbij tegelijkertijd aan de wettelijke verplichting wordt voldaan.

Servicecontract

Het geheel zal jaarlijks, door middel van een servicecontract, opnieuw worden beoordeeld en bijgewerkt. Hierdoor blijft de organisatie ook de komende jaren aandacht schenken aan de veiligheid en het welzijn van de medewerkers en de organisatie.