Project beschrijving

2016 – Gemeente Kampen heeft een sterke focus op loopbaanontwikkeling van haar medewerkers. Dit geldt ook voor de voormannen van de openbare ruimte. Waar vroeger het aansturen van uitvoerende collega’s voldoende was, moet de voorman tegenwoordig over veel verschillende kwaliteiten beschikken.

De voorman moet kunnen samenwerken met verschillende belanghebbenden. Uiteraard de collega’s, maar ook burgers, bedrijven en politiek. Bedrijfsgerichte sturing, regie en communicatie worden steeds belangrijker. Zeker omdat de inspanningsverplichting vanuit het toepassen van burgerparticipatie verschuift.

Reden genoeg om de voormannen van Gemeente Kampen nóg beter te laten worden. Sterker nog, Gemeente Kampen gaat voor de excellente voorman: een professional, die alle bovengenoemde competenties weet toe te passen. Dit vergt maatwerk, waarbij BOL training en advies als ervaren opleidingspartner is ingezet.

Aanpak

Voor de doorgroei van operationeel leidinggevenden, waaronder de voorman, beschikken wij over een uitgebreid trainingsraamwerk. Dit raamwerk bestaat uit meerdere (management)thema’s. Samen met Gemeente Kampen hebben wij de te behandelen thema’s afgestemd en ingevuld. Vervolgens zijn de meest geschikte docenten gekozen.

Elk thema duurde een dagdeel. Zo was de training niet te intensief. Elk thema werd afgesloten met een huiswerkopdracht. Het resultaat was een praktische “Kampense” maatwerktraining voor competentievergroting op het gebied van:

  • Samenwerken, regisseren en leiding geven;
  • Motiveren en veranderen;
  • Communicatie en presentatie;
  • Burgerparticipatie;
  • Bedrijfsvoering.

Klantbeleving

Hoewel sommige thema’s pittig waren, werd de leerstof door alle docenten begrijpelijk gedoceerd. De voormannen zijn wakker geschud! Ze hebben inzicht in hun nieuwe rol en de bijbehorende ontwikkeling. Ze hebben een beter beeld van communicatie en samenwerking met het team, de organisatie en maatschappij.

Groei in pro activiteit bleek een kritische factor. Sta niet stil, maar kijk om je heen. Kijk vooruit, ga aan de slag. Zoek elkaar op, deel je kennis en ervaring. Dit bouwt bruggen tussen individu, team, gemeente en omgeving. Zo kun je een excellente voorman, in een excellente gemeente, worden.

Afsluitend is vanuit de voormannen te kennen gegeven, dat onderwerpen zoals communicatie, burgerparticipatie, persoonlijke groei en verandermanagement zeker verder uitgediept mogen worden. Want… zonder leren kun je niet excelleren.