• Blended Agressie en Geweld
Irado – Training Agressie2017-07-04T12:37:45+00:00

Project beschrijving

Irado verzorgt de huishoudelijke afvalinzameling voor de gemeenten Schiedam, Rozenburg en Vlaardingen. Daarnaast onderhouden ze de openbare ruimte in Schiedam en leveren diverse diensten aan andere gemeenten en Midden- en Kleinbedrijven in Zuid-Holland.  Voor de veiligheid van hun medewerkers heeft Irado gekozen om hun medewerkers gericht te trainen op het gebied van agressie en geweld.

Om inzichtelijk te maken met welke vormen van agressie en geweld de medewerkers van Irado te maken hadden, heeft BOL training en advies een inventarisatie uitgevoerd. Hierdoor werd ingespeeld op specifieke praktijksituaties binnen de organisatie en sloot de training aan op de behoeften van de medewerkers.

Na het volgen van de training waren de medewerkers van Irado beter in staat om te gaan met agressie en geweld binnen hun werkzaamheden. Daarnaast is hen geleerd om verschillende vormen van agressie en geweld te herkennen, te anticiperen op toenemende onrust en hun veiligheid en die van derden zo veel mogelijk te waarborgen.

Project details

Categorieën: