Project beschrijving

2016 – De afdeling Gemeentewerken beschikt over een VCA**-certificaat. Alle bijbehorende procedures, documenten en formulieren worden beheerd in de nieuwe versie van BOLbox. Vanaf 2017 is voor het beheer een interne ondersteuner aangesteld. Deze dame is met een persoonlijke coaching gericht op weg geholpen om zelfstandig het VCA**-systeem in de BOLbox te kunnen managen.

Aanpak

Bij persoonlijke coaching gaan wij nadrukkelijk in op de individuele leervraag. Oftewel: wat houdt VCA**-certificering in, welke stappen moet Gemeentewerken hiervoor doorlopen en waar/hoe leg je dit digitaal goed in de BOLbox vast? Als coach is daarom een ervaren veiligheidskundige ingezet, betrokken bij de implementatie van de BOLbox.

Tijdens deze tweedaagse coaching is de officiële VCA-checklist gespiegeld aan de functionaliteiten in de BOLbox. Hiermee werd voor de deelnemer snel duidelijk welke relaties tussen VCA** en de BOLbox aanwezig zijn. De BOLbox is vervolgens (in)gevuld met de procedures, documenten en formulieren die voor VCA** verplicht zijn. Het praktisch managen kreeg dus direct vorm.

Klantbeleving

De leervraag is uitstekend beantwoord. Het maatwerk was precies goed. De interne ondersteuner heeft erg veel aan deze coaching gehad. Ze kan praktisch aan de slag met het beheren van het VCA**-systeem van Gemeentewerken in de BOLbox. Mochten er later nog aanvullende zaken zijn waarbij onze expertise gewenst is, dan neemt Gemeente Hulst hiervoor zeker contact met ons op.