Project beschrijving

2016 – De afdeling Beheer & Onderhoud van Gemeente Heemskerk heeft de zorg voor een schone, hele en veilige buitenruimte. Dit gebeurt vanuit een nieuwe gemeentewerf, voor de disciplines groen, civiel en technische dienst. Een nieuwe locatie betekent automatisch ook een nieuwe digitale RI&E. Zo kan de organisatie namelijk blijven voldoen aan artikel 3 van de Arbowet.

Daarnaast was er voor de technische dienst behoefte aan VCA*-certificering. De technische dienst voert namelijk risicovolle onderhouds- en storingswerkzaamheden uit aan de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (VRI’s) bij Gemeente Heemskerk én Beverwijk. Om dit namens de netbeheerder te mogen doen is een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem verplicht.

Aanpak

Onze organisatie heeft een zeer ervaren veiligheidskundige ingezet voor de uitvoering van de digitale RI&E en het behalen van het VCA*-certificaat. De aanpak hierbij is praktisch, pragmatisch en projectmatig: als eerste de digitale RI&E, daarna het VCA*-systeem. Het hebben van een goede RI&E is namelijk een verplichte eis om voor VCA*-certificering in aanmerking te komen.

De scope van de digitale RI&E is afgebakend. In rondgangen en interviews zijn alle “harde” en  “zachte” risico’s geïnventariseerd. De veiligheidskundige heeft de risico’s gewogen en afsluitend één gesorteerd Plan van Aanpak opgemaakt. Het principe hierbij is “aanpak bij de bron eerst”. Tot slot is de nieuwe RI&E onafhankelijk getoetst op compleetheid, actualiteit en betrouwbaarheid.

Vervolgens is het VCA*-systeem voor de technische dienst opgezet. Hiervoor zijn blauwdrukken gebruikt, die de VCA*-checklist volgen. Bovendien zijn deze blauwdrukken door meerdere certificerende instanties goedgekeurd. Alle blauwdrukken zijn op maat voor de technische dienst ingevuld.

Afsluitend heeft onze veiligheidskundige een interne audit uitgevoerd, met daarbij tips en trucs voor juiste toepassing. Zo komt de organisatie later niet voor verrassingen te staan! Het uiteindelijke VCA*-systeem is onafhankelijk door TÜV geauditeerd en positief beoordeeld. De technische dienst van Gemeente Heemskerk is nu trotse eigenaar van het VCA*-certificaat.

Klantbeleving

Door de gestructureerde aanpak van BOL training en advies is de uitvoering van beide projecten vlot verlopen, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit van de uitwerking. Tips en trucs zijn duidelijk en praktisch. De organisatie is voor vragen of suggesties eenvoudig te benaderen en biedt, waar nodig, aanvullende expertise op maat. Ook na afloop, dat ervaart de klant als erg fijn.