• Wijkgericht werken - WIjkteams
Hardinxveld-Giessendam – Training wijkgericht werken2017-07-04T12:03:38+00:00

Project beschrijving

Bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft BOL training en advies de maatwerktraining ‘Wijkgericht werken’ mogen verzorgen.

In het kader van wijkgericht werken worden verschillende ‘wijkteams’ ingezet om de openbare ruimte te onderhouden. Doel is om gezamenlijk bij te dragen aan een schone, onderhouden en  veilige wijk;  het  principe van  wijkgericht werken en beeldkwaliteit.

Bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt er gebruik gemaakt van een eigen beeldkwaliteitscatalogus. Het daarin vastgestelde kwaliteitsniveau is bepalend voor de mate van onderhoud. Ziet de openbare ruimte, de wijk, er uit zoals vooraf is vastgesteld door de gemeente?

De wijkteams vergelijken de vastgelegde beelden met de werkelijke situatie en het uitgangspunt hierbij is, dat het onderhoudsniveau niet onder het afgesproken niveau mag komen te liggen. Als dit wel zo is, dan wordt in overleg met de burgers bepaald welke acties noodzakelijk zijn om het niveau omhoog te halen en wie deze acties moet uitvoeren.
Dit vergt de nodige competenties op het gebied van samenwerking, veranderingen, leidinggeven aan medewerkers en burgers, communicatie, conflicthantering en het houden van overzicht.

Door middel van de maatwerktraining ‘Wijkgericht werken en beeldkwaliteitscatalogus’ hebben de operationeel leidinggevende en uitvoerende medewerkers van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam praktische en concrete handreikingen aangeboden gekregen, waardoor zij daadkrachtiger functioneren als aanspreekpunt voor de burger, maar ook zelf richting de burger voldoende vaardig zijn om zaken aan te geven.

Project details

Competenties:

Categorieën: