• Biologische Agentia
Duiven – Training Biologische Agentia2017-07-04T12:17:46+00:00

Project beschrijving

BOL training en advies heeft bij de gemeente Duiven een verdiepingsonderzoek uitgevoerd en een protocol voor Biologische Agentia opgesteld.

Het uitvoeren van een verdiepingsonderzoek en het opstellen van protocol voor Biologische Agentia is gedaan voor de afdeling Milieu & Bouwzaken en afdeling Openbare Werken Buitendienst. Vanwege de grote gevolgen van de blootstelling aan Biologische Agentia wordt er expliciet aandacht besteed aan de wijze waarop organisaties een eenduidig overzicht van de risico’s en maatregelen hebben samengesteld.

Als eerste is er in kaart gebracht aan welke Biologische Agentia medewerkers blootgesteld worden. Door middel van rondgangen op locaties en interviews met medewerkers en leidinggevenden van de gemeente Duiven werden de gegevens van de risicoanalyse verkregen. Deze risicoanalyse heeft de basis gevormd voor de informatie in het uiteindelijke protocol. Nadat het verdiepingsonderzoek was uitgevoerd, zijn er op grond van de bevindingen afspraken gemaakt met de gemeente Duiven met betrekking tot preventieve en corrigerende maatregelen. Het doel hiervan was om de mogelijke blootstelling van de Biologische Agentia zoveel mogelijk te voorkomen.

De bevindingen uit het onderzoek en de overeengekomen preventieve en corrigerende maatregelen zijn in het protocol Biologische Agentia voor gemeente Duiven verwerkt. Er is specifiek ingegaan op de situaties per afdeling, waardoor het protocol voor de medewerkers herkenbaar en praktisch is geworden. Met dit protocol kan de organisatie aantonen voldoende aandacht te hebben voor de beheersing van Biologische Agentia om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beschermen.

Project details

Competenties:

Categorieën: