• Verkeersregelaar
Cyclus – Training verkeersregelaar2017-07-04T12:26:02+00:00

Project beschrijving

BOL training en advies heeft voor medewerkers van het bedrijf Cyclus een tweedaagse training ‘Verkeersregelaar’ mogen verzorgen.

Cyclus is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van het beheer van openbare ruimte en afval. Een aantal medewerkers binnen dit bedrijf heeft met verkeersituaties te maken waarbij het regelen van het verkeer een noodzaak is. Sinds 1 maart 2009 is een regeling van kracht waardoor deze medewerkers een theorie- en een praktijktraining moeten volgen om als verkeersregelaar te kunnen worden aangesteld.

BOL training en advies heeft hier een tweedaagse training mogen verzorgen. Deze training bestond uit een theorie- en een praktijkdag, waarbij gestart werd met het theoretische gedeelte. Hierin werd onder andere de nieuwe verkeersregeling, de doorstroming van het verkeer, eigen veiligheid en verkeersveiligheid van de weggebruiker behandeld. Deze theoriedag werd afgesloten met een schriftelijk examen dat bestond uit meerkeuzevragen.

Nadat de werknemers het theorie examen met succes hadden afgerond, volgde een week later de praktijktraining. Op de praktijkdag werd ’s ochtends geoefend op een kruising. Door de zogenaamde carrouselvorm konden de deelnemers tegelijkertijd de praktijkoefeningen uitvoeren, zonder dat dit ten koste ging van de persoonlijke aandacht voor de individuele medewerker. In de middag kwam een politieambtenaar om het praktijkexamen af te nemen.

Na het volgen van deze training waren de medewerkers van Cyclus op de hoogte van de verkeersregeling en konden op een veilige en verantwoorde wijze het verkeer regelen in diverse situaties. Ze zijn vertrouwd gemaakt met het geven van stoptekens aan de weggebruikers en het controleren van de doorstroom van het verkeer.

Project details

Competenties:

Categorieën: