• Work Ability Index WAI
Bergen op Zoom – Work Ability Index2018-06-21T08:50:12+00:00

Project beschrijving

Bij de gemeente Bergen op Zoom heeft BOL training en advies een Work Ability Index uitgevoerd onder medewerkers van de Afdeling Openbare Ruimte.

Om in de toekomst te blijven functioneren als een efficiënt en klantgericht onderdeel van gemeente Bergen op Zoom, was het voor de Afdeling Openbare Ruimte noodzakelijk om de uitdagingen waarmee werkgevers en werknemers te kampen hebben tijdig het hoofd te bieden en een leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen.

Een groot deel van de medewerkers van de Afdeling Openbare Ruimte van de Gemeente Bergen op Zoom verricht fysiek belastende werkzaamheden. Over het algemeen heeft deze groep eerder klachten aan het bewegingsapparaat en een lagere WAI-score door bijvoorbeeld repeterende bewegingen, werken in ongunstige houdingen en een statische arbeidsbelasting. Om deze problemen tijdig te ondervangen en verzuim of vroegtijdige uitstroom te voorkomen zette de Afdeling Openbare Ruimte in op het ontwikkelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Om de uitvoering van de WAI op een eenduidige en gestructureerde wijze te laten verlopen, is er door BOL training en advies een projectmatige aanpak gehanteerd. Na afloop van het project heeft de Afdeling Openbare Ruimte van de Gemeente Bergen op Zoom een helder beeld gekregen van de fysieke gesteldheid van haar medewerkers. Het werkvermogen van de medewerkers kan op peil worden gehouden door gezondheidsbevorderende maatregelen te nemen en preventieve interventies uit te voeren. Er is een organisatiestructuur ontstaan waarin medewerkers hun talenten tot hoge leeftijd kunnen inzetten en ontplooien.

Project details

Categorieën: