• Ambassadeur van uw organisatie
AVRI – Training Ambassadeur2017-07-04T12:15:52+00:00

Project beschrijving

Voor de medewerkers van Afvalverwijdering Rivierenland heeft BOL training en advies de training ‘Ambassadeur van uw organisatie’ verzorgd.

Make from your employees your ambassador! Hiermee wordt bedoeld dat de medewerkers een belangrijke rol spelen gekoppeld aan de indruk die men heeft over uw organisatie. De meeste medewerkers van AVRI werken op publieke plaatsen of rijden met de vrachtauto in het zicht van de burger. De verwachtingen en zelfs de eisen van diezelfde burger met betrekking tot de servicehouding van de medewerkers zijn in toenemende mate gewijzigd.

Om een eenduidige uitstraling te behouden tijdens de werkzaamheden wordt er tijdens de training veel aandacht besteed aan praktijkoefeningen. De training bestond uit een klein deel theorie en een groot deel uit praktische oefeningen d.m.v. eigen ingebrachte casuïstiek. Tijdens deze praktijkoefeningen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: beeldvorming en klantgerichtheid, samenwerken en vertrouwen, herkennen van verschillende vormen van agressie en gesprekstechnieken.

Na het volgen van de training hebben de deelnemers inzicht gekregen in het feit dat, naast de kwaliteit van de werkzaamheden, ook vooral houding, gedrag, kleding en non verbale uitstraling het imago van de organisatie bepalen. Alle acht van de getrainde groepen hebben de training succesvol afgerond, waarbij de deelnemers tevens 7 nascholingsuren voor de Code 95 hebben behaald.

Project details

Competenties:

Categorieën: