QuickScan Agressie en Geweld

Conform artikel 3 van de Arbowet moet uw organisatie beschikken over een maatwerkbeleid om psychosociale arbeidsbelasting te vermijden. Agressie en geweld valt hier dus ook onder. Het beleid moet naadloos aansluiten op de risico’s, zoals die voor uw organisatie en medewerkers van toepassing zijn. Ook het beheersen van agressie en geweld, onder meer met voorlichting, instructie en training is maatwerk.

Beschrijving

Door middel van de QuickScan Agressie en Geweld wordt een compleet, actueel en betrouwbaar beeld verkregen van de huidige wijze van beheersing van agressie en geweld in risico-inventarisatie, beleid, regeling, protocol, trainingen, melden, registreren, onderzoeken, voorzieningen, opvang en nazorg. Ook wordt er, waar van toepassing, een verbeterplan opgemaakt om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw voordelen

 • Voldoen aan artikel 3 van de Arbowet, aantoonbaar voor de Inspectie SZW;
 • Voldoen aan artikel 5 van de Arbowet, aantoonbaar voor de Inspectie SZW;
 • Toetsing van uw aanwezige agressiebeleid, -protocollen en -systemen;
 • Concreet plan voor optimalisatie van uw agressiemanagement.

Onze aanpak

Kwaliteit en toepasbaarheid zijn sleuteltermen. Door middel van rondgangen op de locaties en gesprekken met zowel medewerkers, leidinggevenden als beleidsmakers wordt een representatief beeld verkregen van de huidige situatie.

In de QuickScan kijken wij, inzake agressie en geweld, naar:

 • Aanwezige RI&E en Plan van Aanpak;
 • Agressiebeleid, protocol en regeling;
 • Melden, registreren, onderzoeken van incidenten;
 • Voorlichting, onderricht en scholing op maat;
 • Fysieke voorzieningen in het kader van agressiepreventie;
 • Alarmering en samenwerking;
 • Interventie;
 • Opvang en nazorg;
 • Rollen van betrokkenen als bestuur, leidinggevenden en collega’s.

Resultaat

De bevindingen uit de rondgangen en gesprekken worden verwerkt in een adviesrapportage. Daar waar verbeterpunten aanwezig zijn, teneinde te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving, worden concrete verbetermaatregelen gegeven, met daarbij een verantwoordelijke en streefdatum. Uw organisatie kan met dit verbeterplan na afloop aan de slag.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.