Protocol ‘Biologische Agentia’

Biologische agentia komen overal in de natuur voor. Ze zitten in de lucht, in het water, in en op dieren, in voedsel, in planten enzovoorts. Het gaat hierbij om biologische agentia die specifiek bij bepaalde werkzaamheden in de buitendienst kunnen voorkomen en bij aanraking zorgen voor klachten als infecties en ziekten. De doelgroep zijn alle buitendienstmedewerkers die belast zijn met uitvoerende en inspectiewerkzaamheden plus hun leidinggevenden, met de preventiemedewerker als ondersteuning.

Categorieën: ,

Beschrijving

De Arbowet verplicht werkgevers om maatregelen te nemen, zodat hun werknemer veilig en gezond kunnen werken. Dit noemen we de zorgplicht. Een van de wettelijk voorgeschreven activiteiten is het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Hierin wordt vastgelegd welke risico’s werknemers lopen bij welk soort werkzaamheden.

De regels en afspraken dienen in een protocol te worden vastgelegd. Hierin kan onder andere zijn vastgelegd de wettelijke bepalingen, het beleid en het beoordelen van risico’s en de daarbij behorende beheersmaatregelen.

Onze aanpak

Blootstelling aan biologische agentia is in veel gevallen niet te vermijden. Ze zijn namelijk overal aanwezig, dus zeker ook bij werkzaamheden in de openbare ruimte. Iedereen die werkzaam is in de buitendienst wordt in bepaalde mate blootgesteld aan biologische agentia.

Het spreekt voor zich dat bepaalde functiegroepen meer blootgesteld worden dan anderen. Het overgrote deel van de micro-organismen is onschadelijk voor de mens. Sterker nog, ze helpen ons om bijvoorbeeld afval op te ruimen. Door een situatieanalyse kan de mate van blootstelling vast gesteld worden.

Echter, voor micro-organismen die wel schadelijk (kunnen) zijn, is een goede aanpak noodzakelijk. Hierbij staat de aanpak aan de bron, het vermijden, voorop. De laatste stap is pas het verstrekken van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) aan uw buitendienstmedewerkers.

Het protocol

De risicoanalyse “Biologische Agentia” geeft duidelijk inzicht over de diverse biologische agentia tijdens werkzaamheden. In het protocol worden ook de preventieve maatregelen genoemd om direct actie te ondernemen. Dit onderzoek en protocol is gebaseerd op de aanwezige risico’s en wordt altijd op maat voor uw organisatie. Hierdoor heeft u een compleet en duidelijk overzicht om biologische agentia adequaat aan te pakken.

Informatie aanvraag

Meer informatieOfferte aanvraag

Aanhef*
heermevrouw

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.