NEN 3140

In de trainingen voor ‘NEN 3140’ wordt ingegaan op de aspecten die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen. Ook wordt ingegaan op het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. Deelnemers worden op de hoogte gebracht van specifieke risico’s van elektriciteit met daarbij de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, opgelegd vanuit de Arbowet.

Beschrijving

Werken met elektriciteit kent een aantal risico’s. De meeste ongelukken komen voor door het gebruik van gebrekkig/onjuist gereedschap. Ook onvoldoende kennis of de onjuiste opleiding heeft een negatieve effect op veiligheid, dit laat Arboportaal weten. Door het volgen van één van onze NEN 3140 training leert u om veiligheidsbewust te werken met laagspanningsinstallaties. Wanneer u met elektriciteit werkt komt u direct en indirect in aanraking met gevaren. Door onze trainingen willen wij bewustwording realiseren zodat u uw eigen veiligheid kan borgen.

Ons aanbod

Door één van deze trainingen te volgen weet u als werkgever dat uw medewerkers voldoende kennis hebben om veilig te werken. Dit is tevens een goede manier om ziekte en ongelukken te voorkomen op de werkvloer.

Wij bieden twee verschillende trainingen aan op het gebied van NEN 3140, namelijk voor Voldoende Onderrichte Personen (VOP) en Vakbekwame Personen (VP).

VOP-training

De trainingen NEN 3140 VOP zijn bedoeld voor Voldoende Onderrichte Personen. Zij bezitten de kennis en kunde om eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren. Maar zij werken onder begeleiding aan deze werkzaamheden.

VP-training

Deze trainingen zijn bedoeld voor Vakbekwame Personen (VP) die al enige kennis bezitten over elektrotechnische systemen. Zij zijn ook instaat om andere werkzaamheden te verrichten zonder begeleiding.

VOP - Basis

In alle organisaties worden elektrotechnische werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden kunnen variëren van het vervangen van lampen of wandcontacten tot het werken aan drukriolen of ander elektrische apparatuur. De personen die daarvoor worden ingezet, moeten over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken. Deze training behandelt alle aspecten die van belang zijn voor het veilig verrichten van eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden.

Voldoende Onderrichte Personen (VOP) mogen naast de werkzaamheden op hun eigen vakgebied dan ook werkzaamheden van beperkte omvang en van beperkt risico aan elektrische installaties uitvoeren.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden in de training behandeld:

 • Risico’s verbonden aan elektriciteit;
 • Hoe te handelen bij elektrische ongevallen;
 • Onderwerp en toepassingsgebied normen;
 • Veilige bedrijfsvoering;
 • Veilige werkplek / waarschuwingsborden;
 • Aanwijzingenbeleid;
 • Gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Tekeningen en documenten;
 • Spanningsloos werken;
 • Werkzaamheden bij risico verhogende omstandigheden;
 • Onderhoudsprocedures;
 • Praktijkgerichte handelswijze;
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarbij zoveel mogelijk ingegaan wordt op de eigen installaties en werkzaamheden.

Resultaat

Na het volgen van de training zijn uw werknemers in staat om op veilige wijze werkzaamheden van beperkte omvang en risico uit te voeren. Het betreft bijvoorbeeld werkzaamheden aan elektrische installaties, werktuigen en gereedschappen. Deze training behandelt alle aspecten die van belang zijn voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Doelgroep

De training is bedoeld voor niet-elektrotechnisch deskundige werknemers die elektrische gevaren moeten kunnen herkennen en daar verantwoord mee om kunnen gaan.

Duur

De training duurt 2 dagen (9.00 tot 16.00 uur).

Incompany

Een incompany training is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze incompany training wordt bij u op locatie gegeven.

VOP - Herhaling

In alle organisaties worden elektrotechnische werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden kunnen variëren van het vervangen van lampen of wandcontacten tot het werken aan drukriolen of ander elektrische apparatuur. De personen die daarvoor worden ingezet, moeten over de daartoe vereiste kennis en vaardigheden beschikken. Deze training behandelt alle aspecten die van belang zijn voor het veilig verrichten van eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden.

Voldoende Onderrichte Personen (VOP) mogen naast de werkzaamheden op hun eigen vakgebied dan ook werkzaamheden van beperkte omvang en van beperkt risico aan elektrische installaties uitvoeren.

Inhoud herhalingstraining

De volgende onderwerpen worden in de herhalingstraining behandeld:

 • Risico’s verbonden aan elektriciteit;
 • Hoe te handelen bij elektrische ongevallen;
 • Onderwerp en toepassingsgebied normen;
 • Veilige bedrijfsvoering en werkplek/waarschuwingsborden;
 • Aanwijzingenbeleid, tekeningen en documenten;
 • Gereedschappen, hulpmiddelen en PBM’s;
 • Spanningsloos werken;
 • Werkzaamheden bij risico verhogende omstandigheden;
 • Onderhoudsprocedures en praktijkgerichte handelswijze;
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De training zal bestaan uit een kort theoretisch gedeelte in de ochtend en daarna zal een praktische gedeelte plaatsvinden, gericht op de eigen installaties en werkzaamheden.

Resultaat

Na het volgen van de training blijft de deelnemer in staat om op veilige wijze werkzaamheden van beperkte omvang en risico uit te voeren.

Doelgroep

De training is bedoeld voor niet-elektrotechnisch deskundige werknemers welke elektrische gevaren moeten kunnen herkennen en daar verantwoord mee om kunnen gaan.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).

Incompany

Een incompany training is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze incompany training wordt bij u op locatie gegeven.

VP

In de training ‘NEN 3140’ wordt ingegaan op de aspecten die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen. Ook wordt ingegaan op het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. Deelnemers worden op de hoogte gebracht van specifieke risico’s van elektriciteit met daarbij de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, opgelegd vanuit de Arbowet.

Inhoud

Deze training bevat de volgende onderwerpen:

 • Wetgeving en normen;
 • Risico’s verbonden aan elektriciteit;
 • Onderwerp en toepassingsgebied normen;
 • Veilige bedrijfsvoering;
 • Veilige werkplek / waarschuwingsborden;
 • Aanwijzingenbeleid;
 • Gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen;
 • Tekeningen en documenten;
 • Spanningsloos werken;
 • Werkzaamheden bij risico verhogende omstandigheden;
 • Onderhoudsprocedures;
 • Praktijkgerichte handelswijze;
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Resultaat

Na het volgen van de training zijn uw werknemers op de hoogte van de regels en voorwaarden om elektrotechnische werkzaamheden te verrichten aan laagspanningsinstallaties.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor kandidaten met aantoonbare elektrotechnische opleiding of veel elektrotechnische praktijkervaring.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).

Belangrijk

Wellicht ten overvloede willen wij u er op wijzen dat de training ‘NEN 3140 VP’ bedoeld is voor personen die reeds enige kennis van elektrotechniek hebben. Indien de werknemer geen elektrotechnische achtergrond heeft, raden wij aan de 2-daagse training ‘NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)’ te volgen.

Incompany

Een incompany training is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze incompany training wordt bij u op locatie gegeven.

Downloads

» Informatie NEN VOP – Basis

» Informatie NEN VOP – Herhaling

» Informatie NEN VP 

Informatie aanvraag

Aanhef*
heermevrouw

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.