Geluidsmeting

De Arbowetgeving stelt eisen aan de geluidsdruk waaraan werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden blootgesteld mogen worden. Op alle arbeidsplaatsen dient in het kader van de RI&E, het geluidsniveau beoordeeld en gemeten te worden. Als uit de geluidsmetingen objectief blijkt dat er sprake is van een blootstellingsniveau boven de in de wet genoemde actie- en grenswaarden, dienen er gerichte maatregelen getroffen te worden om het geluidsdrukniveau te vermijden, dan wel zoveel mogelijk te reduceren via technische, organisatorische en collectieve maatregelen.

Beschrijving

Onze aanpak

Wij voeren geluidsmetingen uit conform NEN-EN-ISO-9612. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidshygiënist. Voor de duur van de geluidsmeting wordt een vastgestelde tijdsinterval gebruikt. Het meetproces vergt observatie en analyse van de blootstelling aan lawaai, zodat de kwaliteit van de metingen kan worden gecontroleerd.
Resultaat

Van de geluidsmeting wordt een rapportage opgemaakt. Hierin staan de constateringen van de meting, met referenties naar de van toepassing zijnde grens- en actiewaarden. Uit de geluidsmeting kan naar voren komen, dat er daadwerkelijk sprake is van een overschrijding van de schadelijke waarden. In dat geval zullen oplossingsrichtingen worden aangedragen in lijn met de arbeid hygiënische strategie.

Resultaat

Van de geluidsmeting wordt een rapportage opgemaakt. Hierin staan de constateringen van de meting, met referenties naar de van toepassing zijnde grens- en actiewaarden. Uit de geluidsmeting kan naar voren komen, dat er daadwerkelijk sprake is van een overschrijding van de schadelijke waarden. In dat geval zullen oplossingsrichtingen worden aangedragen in lijn met de arbeid hygiënische strategie.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.