Bijzondere doelgroepen

Als organisatie kun je te maken krijgen met langdurig werklozen, uitkeringsgerechtigden en mensen met een SW-indicatie. Deze groepen worden steeds vaker bij de gemeentelijke buitendienst te werk gesteld voor het (groen)onderhoud van de openbare ruimte. Voor deze groepen is het vaak lastig om zonder de juiste ondersteuning voldoende zelfstandig te kunnen werken. Om de arbeidsparticipatie van deze mensen te bevorderen, is het belangrijk dat de medewerkers de doelgroep goed kennen en weet wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn. Het werken met deze doelgroepen vraagt zodoende om een nauwgezette en flexibele werkwijze.

Categorieën: ,

Beschrijving

Door maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de transities in de Jeugdzorg en de WMO, krijgen medewerkers steeds meer te maken met “bijzondere” doelgroepen. Deze doelgroepen vragen vaak om een specifieke benadering. Om deze “bijzondere” doelgroepen en hun gedrag beter te leren begrijpen is het van belang dat men zich hier meer in verdiept, en helder heeft wat men wel en niet van deze mensen kan en mag verwachten. De “bijzondere” doelgroepen vragen om een specifieke aanpak, welke vaak afwijkt van het reguliere beleid. Deze “verruiming” van beleid is vaak nodig om doelgericht met de mensen aan de slag te gaan, maar het blijft zoeken, naar de grens van “de uitzondering”.

Ons aanbod

De inhoud van de training is afhankelijk van de functie die bekleed wordt. Daarom maken wij het volgende onderscheid:

 • Medewerkers
 • Leidinggevende

Voor meer informatie over één van deze specifieke trainingen verwijs ik u naar het tabblad “medewerkers” of “leidinggevende”.

Medewerkers

Inhoud

Het aanpassen aan de taakvolwassenheid van deze medewerkers en de communicatie laten aansluiten op het juiste niveau is essentieel. Cruciaal hierbij is een voortdurend proces, gefocust op het bieden van structuur tijdens het werk, het aan- en bijsturen op taken en verantwoordelijkheden van deze mensen. Dit roept vele vragen op vanuit uw medewerkers:

 • Hoe wordt dit gerealiseerd?
 • Waar moet op worden gelet?
 • Hoe wordt hierover gesproken met deze medewerkers?

Antwoorden op deze vragen komen aan bod in deze training. In de training wordt de nadruk gelegd op het beheersen van situationeel leiderschap: communiceren, instrueren, begeleiden en coachen. Tevens worden de vaardigheden van uw werknemers verder uitgebouwd om de communicatie en samenwerking te optimaliseren. Hierbij wordt ingegaan op de situatie, zoals die voor uw organisatie van toepassing is. Door deze reflectie van theorie aan de dagelijkse werkpraktijk is het voor uw medewerkers mogelijk om de geleerde technieken direct toe te passen. Hierdoor heeft de training een zeer interactief karakter.

Resultaat

Na het volgen van de training zijn uw medewerkers bekend met de heldere technieken van situationeel leiderschap, zodat medewerkers uit bijzondere doelgroepen binnen uw organisatie adequaat worden begeleid, gecoacht en geïnstrueerd over veilige werkuitvoering.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers die samenwerken met bijzondere doelgroepen.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).

Incompany

Een incompany training is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze incompany training wordt bij u op locatie gegeven.

Leidinggevende

Het aanpassen aan de taakvolwassenheid van deze medewerkers en de communicatie aan te laten sluiten op het juiste niveau is essentieel. Onderliggend hieraan is een continue proces van structuur bieden en het aansturen en bijsturen op taken en verantwoordelijkheden.

Inhoud

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Theorie en model Situationeel Leiderschap;
 • Bepalen taakvolwassenheid van de medewerkers;
 • Bepalen voorkeursstijl van leidinggeven;
 • Welke stijl van leidinggeven is in bepaalde situaties het meest effectief;
 • Gesprekstechnieken, feedback geven en ontvangen;
 • LSD-techniek (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen);
 • Coaching, motivatietechnieken en conflicthantering;
 • Oefenen eigen casuïstiek met co-trainer.

De trainer wordt op de tweede training dag, een halve dag bijgestaan door een co-trainer.

Resultaat

Na afloop van de training zijn de deelnemers:

 • Zich bewust van eigen voorkeursstijl van leidinggeven;
 • Kunnen situationeel leidinggeven toepassen in eigen praktijk;
 • Feedback en complimenten geven en ontvangen;
 • Meer competent op het gebied van communicatie;
 • Meer competent op het gebied van conflicthantering;
 • Kunnen nog beter communiceren en samenwerken met de doelgroepen.

Doelgroep

Leidinggevenden die vanuit hun dagelijkse werkzaamheden bijzondere groepen medewerkers aansturen. Het gaat hierbij onder meer om medewerkers van de sociale dienst en vanuit langdurige werkloosheid.

Duur

De training duurt 2 dagen (9.00 tot 16.00 uur).

Incompany

Een incompany training is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze incompany training wordt bij u op locatie gegeven.

Downloads

» Informatie Bijzondere doelgroepen – Medewerkers

» Informatie Bijzondere doelgroepen – Leidinggevende

Informatie aanvraag

Aanhef*
heermevrouw

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.