Vanuit de Arbowet (artikel 3-1e en 15) worden werkgevers verplicht om goed voorbereid te zijn op ongevallen, brandbestrijding en ontruiming. Tevens moeten er deskundige BHV’ers aanwezig zijn om te ondersteunen in zulke situaties.

Om hierin te ondersteunen hebben wij trainingen ontwikkeld om uw mensen op te leiden tot deskundige BHV’er. Op die manier leren zij om op doeltreffende wijze Levensreddende Eerste Handelingen te bieden.