Laden trainingen
Dit event is voorbij.

13 en 27 februari hebben wij de training KAM-medewerker gepland voor u om uw kennis te updaten. In de functie van KAM medewerker bent u verantwoordelijk voor het ondersteunen van het juist en veilig werken van uw medewerkers. U draagt zorg voor continue optimalisatie van het totale kwaliteit-, arbo- en milieuzorgbeleid, zowel door het uitvoeren van controles als door het verzorgen van voorlichting en begeleiden van verbetertrajecten. Voor deze functie heeft u te maken met diverse verantwoordelijkheden. Daar is onze training ‘KAM medewerker’ op gericht.

Onderwerpen

• Arbowet
• Inspectie SZW
• Arbodienst
• Arbocatalogi Branches
• Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
• Voorlichting aan medewerkers over arbeidsomstandigheden
• Opzetten BHV-organisatie
• Opstellen Functie Risicoprofielen
• Veiligheid en gezondheidsopleidingsplan
• Introductie zorgsystemen VCA en ISO 45001

Resultaat

• Kennis van de huidige Arbowet- en regelgeving
• Inzicht wat de RI&E inhoudt en het Plan van Aanpak
• Uw rol binnen uw organisatie of afdeling
• Levert u ondersteuning bij vraagstukken rondom arbeidsomstandigheden

Doelgroep

Alle medewerkers die de functie van KAM medewerker (gaan) uitvoeren. Ook kunnen medewerkers deelnemen die vergelijkbare taken uitvoeren.