Agressie en geweld is een actueel onderwerp bij gemeenten en staat continu op de agenda. Wij zien dat gemeenten actief bezig zijn om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij hun medewerkers. Maar hoe kunt u daar een vervolg aan geven? Verschillende afdelingen/teams hebben te maken met verschillende vormen van agressie en geweld. Om die reden is het uitermate belangrijk om het beleid daar op aan te passen. Hoe is het bijvoorbeeld geregeld bij uw publieke dienstverleners?

Pak agressie aan

Gemeenten en sociale partners werken al meerdere jaren samen als het gaat om de aanpak van agressie en geweld. Dit resulteerde in 2008 tot de introductie van de Arbocatalogus Agressie en Geweld, die in 2014 is vernieuwd naar versie 2.0. In deze vernieuwde versie worden er handvaten aangeboden die uw organisatie helpen bij het invoeren van bedrijfsnormen voor agressiepreventie en/of het uitvoeren van trainingen op basis van uw gewenste leerdoelen.

Actualisatie is noodzakelijk

Vanwege de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (decentralisatie), is actualisatie en standaardisatie van de Arbo catalogus 2.0 in volle gang. Diverse partners en vertegenwoordigers van gemeenten werken samen om normen bij Agressie en Geweld te actualiseren tot één passende norm voor de gemeenten. Inmiddels heeft deze catalogus een update gekregen met een specifieke aanvulling voor het sociaal domein (Arbocatalogus 2.1 Veilige Publieke Dienstverlening). Hiermee wordt meer overeenstemming gecreëerd tussen de begrippen uit de huidige Arbocatalogus en de  begrippen die worden gehanteerd door DIVOSA (vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein).

Naar Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.1

De Arbocatalogus 2.1 biedt afdelingen/teams een werkwijze om zelf vast te laten stellen op welke wijze zij uitvoering willen geven aan het agressiebeleid. Door een bottom-up benadering kunnen praktische werkafspraken en teamnormen worden vastgesteld binnen deze afdelingen/teams. Versie 2.1 van de Arbocatalogus wordt voorgelegd aan de Inspectie SZW. In de loop van 2018 zal, na goedkeuring, versie 2.1 worden gepubliceerd.