Uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het voor organisaties erg lastig is om een goed Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) op te stellen en te beheren. Veel bedrijven zien het als een administratieve verplichting, met knip- en plakwerk, omdat de wet die nu eenmaal eist.

Het resultaat is een gebrekkig en onvolledig overzicht van de specifieke arbeidsrisico’s (en verantwoordelijkheden) bij bouwprojecten. Dit leidt tot onnodig veel ongevallen, maar ook tot ongezonde werkomstandigheden. Er zijn voorbeelden genoeg om op te noemen waar het mis ging. Bijvoorbeeld het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn en het instorten van de Grolsch Veste in Enschede. De bouw staat helaas nog steeds in de top 3 van gevaarlijkste bedrijfstakken.

Wat is er veranderd?

Om bovenstaande situaties terug te dringen en de noodzakelijke veiligheids- en gezondheidsverantwoordelijkheden van de opdrachtgever beter vast te leggen, gelden vanaf 1 januari 2017 ingrijpende wetswijzigingen. Dit is opgenomen in het Arbobesluit Bouwproces, waaronder het V&G-plan valt. Deze wijzigingen zijn onder andere:

  • Verruiming van het begrip “opdrachtgever”;
  • Striktere verplichting tot het voortdurend bijwerken van het V&G-plan;
  • Opname van ZZP’ers als medeverantwoordelijke;
  • Koppeling met risicopreventie inzake asbest en verontreinigde grond.

Opstellen van V&G-plannen

Als uw organisatie V&G-plannen opstelt, bijvoorbeeld voor nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud, dan is dus het cruciaal om deze vernieuwde wetgeving goed te begrijpen, beoordelen en toe te passen. Zo kunnen onnodige ongelukken, met bijbehorende aansprakelijkheid, worden gereduceerd of voorkomen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar ook van praktische tips? Onze training sluit volledig aan op het actuele Arbobesluit Bouwproces. Er wordt inzicht gegeven in de opbouw, inhoud, veranderingen, toepassingen en bijbehorende bedoelingen van de wetgever. Daarnaast vormen beoordeling, toezicht, communicatie en overleg inzake het V&G-plan een belangrijk onderdeel. Aansluitend aan de theorie, zal door middel van een casus de theorie in de praktijk worden gebracht.

Interesse?

Op 21 juni a.s. staat onze training gepland waar u zichzelf voor in kan schrijven. Voor informatie kunt u terecht op onze collectieve trainingen: V&G-plannen 2017.