Schouderpijn, slijmbeursontsteking als gevolg van structurele overbelasting? Dit kan worden veroorzaakt door hand/armtrillingen of stelselmatig meer dan 1 uur per dag met de handen boven de macht werken. Hierbij wordt het schoudergewricht in een ongunstige positie gemanoeuvreerd en kan inklemming met potentie tot ontsteking of zelfs calcificatie ontstaan. Dit zijn de  symptomen van de nieuwe beroepsziekte, subacromiaal pijnsyndroom (SAPS). Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft hier een nieuwe richtlijn met achtergrondinformatie voor gepubliceerd.

Dit soort werkzaamheden moeten dus…

  1. In de RI&E komen te staan, RI&E dan wel bijwerken;
  2. In een TRA komen te staan, TRA dan wel bijwerken;
  3. Aanpassing van voorlichting en training om risico/beroepsziekte uit te sluiten (zorgplicht werkgever);
  4. Onderdeel worden van preventiebeleid/Arbobeleid (RI&E + Arbobeleid onlosmakelijk met elkaar verbonden);
  5. Geregistreerd worden door de werkgever wanneer dit resulteert in letsel, verzuim. Werkgever is hiertoe verplicht o.g.v. Arbowet art. 9 lid 2.

Hoeveel medewerkers werken er niet boven hun macht? Lampjes wisselen, schroeven aandraaien, vasthouden/kracht zetten et cetera.

RI&E of TRA’s?

Deze vaststelling is op het gebied van preventie- en Arbobeleid een ingrijpende wijziging. Hierdoor moet de RI&E herzien worden, zodat deze weer aansluiten op de huidige situatie. Onze deskundige adviseurs zijn op de hoogte van deze drastische wijzigingen en kunnen u hierdoor uitstekend ondersteunen. Klik hier om te bekijken hoe wij u kunnen helpen met uw RI&E.