In onze BOLbox is het mogelijk om keuringen van materialen en PBM’s toe te voegen. Wanneer een product opnieuw gekeurd moet worden dan wordt dit op het dashboard automatisch weergegeven.

Waarom keuren?

Het keuren van middelen is belangrijk om schade en letsel te voorkomen. Denk ook aan brand, kortsluiting, maar ook aan tijdsverlies. Door goed te keuren kan geborgd worden dat machines werkend zijn en blijven. Uit ervaring weten we dat organisaties vaak jaarlijks hun middelen laten keuren. Maar is dit eigenlijk wel nodig?

Voor een aantal zaken is een jaarlijkse keuring verplicht. Hieronder vallen de middelen:

  • Valbeveiliging;
  • Hijs- en hefmiddelen;
  • Liften;
  • Voertuigen.

In de praktijk wordt er vaak gesproken over een jaarlijkse keuring. Of deze keuring ook jaarlijks moet gebeuren is afhankelijk van meerdere factoren. Zo is de frequentie van de keuring afhankelijk van de het gebruik, maar ook van de invloeden van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan een accu die in de regen ligt.

Arbeidsmiddelen

Er is nog geen algemene risico-inventarisatie voor arbeidsmiddelen. Een mogelijke basis die hiervoor gebruik kan worden is te vinden in de NEN-EN-ISO 12100:2010. Hier ontbreekt echter nog de veroudering, invloeden van buiten en de slijtage.

Wij, BOL training en advies, kunnen u ondersteunen met het opzetten voor een verdiepende risicoanalyse op het gebied van keuringen. Hiermee heeft u inzicht in de keuringsfrequentie, maar maakt u als organisatie ook aantoonbaar bewust te zijn van alle invloeden op de machines. Daarnaast kan het ook kostenbesparend zijn, als blijkt dat middelen minder frequent gekeurd dienen te worden. Dit zal natuurlijk niet de hoofdreden zijn. Klik hier om meer te lezen hoe wij kunnen helpen.

Meerwaarde BOLbox

In onze online applicatie BOLbox kunt u makkelijk alle arbeidsmiddelen toevoegen die onderhevig zijn aan keuringen. Dit kan van alles zijn. Van brandblussers tot aan voertuigen en alles daar tussenin. Door BOLbox te gebruiken heeft u alle keuringen inzichtelijk. In één oogopslag ziet u welke middelen nog gekeurd moeten worden of welke keuringen eraan komen.

Ook het keuringsfrequentie kunt u voor ieder middel afzonderlijk instellen, waardoor u flexibel en weloverwogen keuringen kan laten uitvoeren. Wilt u weten wat de BOLbox voor uw organisatie kan betekenen? Met alle plezier komen wij langs om u een demonstratie te geven. Klik hier om een afspraak te maken.