Het werk in een rioolgemaal in Ermelo, waarbij twee mannen in oktober vorig jaar onwel werden, was niet goed genoeg voorbereid. De inspectie heeft de gemeente een geldboete opgelegd.

Twee medewerkers van de gemeente raakten op woensdag 5 oktober vorig jaar onwel na het inademen van dampen, toen zij aan het werk waren in het rioolgemaal bij het Gentenerf, een straatje in het Ermelose recreatiegebied.

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het bedrijfsongeval onderzocht en heeft de gemeente een boete opgelegd, bevestigt woordvoerder Paul van der Burg in reactie op vragen van de Stentor.  ,,De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar werknemers.”

Arbeidsomstandigheden

In het onderzoek is bekeken of de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is overtreden. ,,Er zijn gebreken geconstateerd”, stelt Van der Burg, maar over de aard daarvan kan hij niets zeggen in het kader van de Wet Bestuursrecht.

Op grond van de bevindingen is een zogenoemde ‘kennisgeving inzake boete’ opgelegd aan de gemeente. De hoogte van de boete kan hij niet melden. Dat het zou gaan om een bedrag van 32.400 euro, zoals de Stentor is gemeld, wil hij bevestigen noch ontkennen.

Hij kan ook niet ingaan op specifieke vragen, maar hij erkent desgevraagd dat er  methodes zijn om te voorkomen dat werknemers worden verrast door dampen vanuit het riool. Er is apparatuur om vooraf te meten of extra maatregelen nodig zijn en er zijn beschermingsmiddelen die kunnen worden gebruikt.

Koud

Het bedrijfsongeval gebeurde toen de twee mannen een pomp omhoog wilden halen voor onderhoudswerkzaamheden.  Bij het optakelen kregen ze het ineens erg koud, aldus de omschrijving destijds door gemeentevoerder Sjef Oerlemans. Ze voelden zich niet lekker en kregen erg hoofdpijn.

De twee mannen gingen via de huisartsenpost naar ziekenhuis St Jansdal. Na een nacht observatie konden zij weer naar huis. De brandweer en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deden onderzoek naar de herkomst van de damp van een ‘terpentine-achtige stof’ zoals het toen werd omschreven, maar de herkomst kon niet worden achterhaald.

Volgens Van den Burg van de Inspectie treft de medewerkers zelf geen blaam. ,,Anders zouden zij ook een kennisgeving hebben gekregen en dat is niet het geval.”

De gemeente Ermelo bevestigt dat een bericht van de Inspectie is ontvangen. De tekst daarvan wordt nader bestudeerd. Op dit moment worden geen andere uitspraken hierover gedaan.  De gemeente kan een zienswijze indienen tegen de kennisgeving van de boete. Als de Inspectie die afwijst krijgt de gemeente een beschikking, waartegen in beroep kan worden gegaan.

Bron: www.destentor.nl