Andere methoden voor veiligheid in de bouw

De bouw moet een andere manier vinden om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren. Dat zeggen veiligheidsdeskundigen tegen het magazine van Cobouw. ‘Het moet nu uit de mensen zelf komen, want een boormachine kan niet nog veiliger.’

De veiligheidsdeskundigen zeggen in het artikel dat de cijfers over het aantal dodelijke ongelukken van dit jaar, die de Inspectie SZW vlak voor de bouwvak publiceerde, te verwachten waren. Volgens hen daalt het aantal ongevallen in de bouw al voor langere tijd niet.

Dit kan niet beter

Dat komt volgens hen doordat de werking van de maatregelen die in de jaren ’70 zijn genomen is uitgewerkt.  Zo kunnen boormachines bijvoorbeeld niet nog veiliger worden gemaakt en zit de kracht van wetten en regels aan haar max. Het heeft volgens Pieter Visser, manager bij veiligheidsinstituut Aboma, geen zin om deze nóg strenger te maken.

Dit kan wel beter

De veiligheidsdeskundigen kaarten in het artikel aan dat er nu vooral iets moet gebeuren aan de mentaliteit  op de werkvloer. Volgens Visser kan de bouw alleen nog veiliger worden als veilig werken ‘tussen de oren’ van de bouwvakkers geraakt. Of het gebrek aan veiligheid ook te maken heeft met geld  is niet duidelijk.

Exra streng

Wel geeft de Inspectie SZW aan de komende jaren extra te focussen op de rol van opdrachtgevers. “We gaan de maakbaarheid van ontwerpen controleren, kijken of ze de juiste keuzes maken, van tekentafel tot uitvoering”, kondigt Ron Maters, landelijk projectleider Bouw van de Inspectie SZW aan.

Bron: werk en veiligheid

2017-03-27T14:26:56+00:00