Klein Chemisch Afval – KCA

Mensen die werken met Klein Chemisch Afval (KCA) komen regelmatig in aanraking met gevaarlijke stoffen. Zij zijn werkzaam op inzamel- of opslagdepots waar zij met afval werken, verpakken en verwerken. Onze trainingen voor KCA maken een duidelijk onderscheid tussen medewerker en depothouder. Dit komt doordat hun taken sterk van elkaar verschillen.

Categorieën: , , Tag:

Beschrijving

Klein Chemisch Afval is schadelijk voor het milieu en de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat medewerkers weten hoe ze omgaan met chemische of gevaarlijke stoffen. Vaak wordt dit gekenmerkt door een KCA logo, maar dat is niet altijd het geval. Om het milieu en de gezondheid van de medewerkers niet op het spel te zetten, is het raadzaam dat medewerkers chemische stoffen herkennen en de risico’s hiervan erkennen. Op deze wijze borgt de organisatie dat de chemische/gevaarlijke stoffen op een juiste en veilige wijze ingezameld en opgeslagen worden. Bij het omgaan met chemische en gevaarlijke stoffen staat het veiligheidsbewustzijn van de medewerker centraal.

KCA medewerkers

De training KCA medewerkers richt zich voornamelijk op het veiligheidsbewustzijn van uw mensen. De medewerkers leren veilig om te gaan met afvalstromen en afvalstoffen. Daarnaast leren ze gevaarlijke stoffen te herkennen. De inhoud van deze training is 1 op 1 toepasbaar in de praktijk.

KCA depothouders

Voor de depothouder is het belangrijk om vanuit een ander perspectief te handelen zodat er veilig omgegaan wordt met Klein Chemisch Afval. De voornaamste taken van een depothouder zijn het registreren, controleren en borgen van een juiste afvalstroming en inzameling. Hij draagt de verantwoording en zorg voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Daarom richt de training zich deels op het informeren en instrueren van de medewerkers die werkzaam (kunnen) zijn op het inzamelingsdepot.

Medewerker

Als medewerker van een inzamel- of opslagdepot is de kans groot om in aanraking te komen met gevaarlijke stoffen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De training “medewerker KCA” (Klein Chemisch Afval) leert de deelnemers op een verantwoorde wijze met afval, en met name met gevaarlijke stoffen te werken, deze te verpakken en op een juiste manier te verwerken.

Inhoud

De inhoud bevat een theorie- en praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training:

Theorie:

 • Wet- en regelgeving;
 • Herkennen van afvalstoffen en gevaarlijk afval;
 • Herkomst en bestemmingen, inzamel- en verwerkingsmethoden;
 • Inleiding natuurkunde en chemie;
 • Categorie-indelingen;
 • Opslag en beheer, afvoer en registratie;
 • Controle op KCA;
 • Gevaarherkenning;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktijk:
Bezoek aan een  KCA-depot. Tijdens deze middag wordt de handelswijze van de medewerkers besproken en geanalyseerd.

Resultaat

De deelnemer kan na het volgen van deze training op een verantwoorde wijze omgaan met KCA en andere gevaarlijke (afval)stoffen. Herkent afval, weet hoe het verpakt dient te worden en heeft inzicht in de veiligheidsmaatregelen die genomen dienen te worden.

Doelgroep

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het veilig inzamelen van gevaarlijke (afval)stoffen op een inzamel- en opslagdepot zoals verbrandingsinstallaties, afval overslagstations, brengvoorzieningen, bedrijf milieuparken, mobiele inzamelstations en recyclingbedrijven.

Duur

De training duurt 2 dagen (9.00 tot 16.00 uur).

Incompany

Een incompany training is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze incompany training wordt bij u op locatie gegeven.

Depothouder

De training Depothouder KCA (Klein Chemisch Afval) leert de deelnemers een actieplan op te stellen en uit te voeren inzake de handelwijze met gevaarlijke stoffen in het depot, de gegevens met betrekking tot gevaarlijke stoffen te inventariseren en te vertalen naar gevaaraspecten.

Inhoud

De inhoud bevat een theorie en eventueel een praktijk gedeelte. De volgende onderwerpen komen aan bod in de training:

 • Proces- en stofkennis gevaarlijke stoffen;
 • Beschrijving en risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen;
 • Handelwijze bij inname gevaarlijke stoffen;
 • Verpakking, opslag en etikettering;
 • Registratie, archivering, documentatie en meldingen;
 • Waarborging veiligheid in en bij het depot (PBM’s, veiligheidsvoorzieningen, EHBO-middelen);
 • Opstellen actieplan ‘Handelwijze bij probleemstoffen’;
 • Instrueren van personeel en derden;
 • Voorbereiding en handelwijze in geval van calamiteiten;
 • Communicatieve aspecten.

Praktijk:
Indien gewenst en mogelijk, wordt tijdens het praktijkgedeelte van de training een depot bezocht en wordt de theorie in praktijk gebracht. De training wordt afgesloten met een theorie examen. Er wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd lesboek, dat na afloop van de training een praktisch naslagwerk zal vormen.

Er wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd lesboek, dat na afloop van de training een praktisch naslagwerk zal vormen. De training wordt afgesloten met een theorie toets.

Resultaat

Na het volgen van de training weten de deelnemers de ingenomen stoffen op te slaan en te registreren, het contact te onderhouden met aanbieders, inzamelaars, vervoerders en medewerkers van toezichthoudende en externe instanties. Daarnaast hebben ze geleerd hoe ze het eigen personeel en derden moeten informeren en instrueren inzake de handelswijze met gevaarlijke stoffen.

Doelgroep

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het veilig inzamelen van gevaarlijke (afval)stoffen op een inzamel- en opslagdepot zoals verbrandingsinstallaties, afval overslagstations, brengvoorzieningen, bedrijf milieuparken, mobiele inzamelstations en recyclingbedrijven.

Duur

De training duurt 2 dagen (9.00 tot 16.00 uur).

Incompany

Een incompany training is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze incompany training wordt bij u op locatie gegeven.

Depothouder - Herhaling

De herhalingstraining ‘Depothouder KCA’ leert de deelnemers de wijzigingen in de wet- en regelgeving, de gegevens met betrekking tot gevaarlijke (afval) stoffen te inventariseren en te vertalen naar gevaaraspecten.

Ook wordt ingegaan op het registreren en opslaan van ingenomen stoffen, het onderhouden van het contact met aanbieders, inzamelaars, vervoerders, medewerkers van toezichthoudende en externe instanties, alsmede het eigen personeel. Het informeren en instrueren van derden inzake de handelwijze met gevaarlijke (afval)stoffen vormt eveneens een aspect van de herhalingstraining.

Inhoud

De volgende onderwerpen zullen aanbod komen in de training:

 • Opfrissen van de wet- en regelgeving;
 • Proces- en stofkennis gevaarlijke (afval)stoffen;
 • Beschrijving en risicobeoordeling van gevaarlijke (afval)stoffen;
 • Handelwijze bij innemen;
 • Verpakking, opslag en etikettering;
 • Registratie, archivering, documentatie en meldingen;
 • Waarborging veiligheid in en bij het depot (EHBO en BPM’s);
 • Het instrueren van personeel en derden;
 • Voorbereiding en handelwijze in geval van calamiteiten;
 • Communicatieve aspecten.

De training wordt afgesloten met een theorie toets.

Resultaat

De deelnemer kan na het volgen van deze training op een verantwoorde wijze omgaan met KCA en andere gevaarlijke (afval)stoffen. Herkent afval, weet hoe het verpakt dient te worden en heeft inzicht in de veiligheidsmaatregelen die genomen dienen te worden.

Doelgroep

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het veilig inzamelen van gevaarlijke (afval)stoffen op een inzamel- en opslagdepot zoals verbrandingsinstallaties, afval overslagstations, brengvoorzieningen, bedrijf milieuparken, mobiele inzamelstations en recyclingbedrijven.

Duur

De training duurt 1 dag (9.00 tot 16.00 uur).

Incompany

Een incompany training is een training op maat. Een training die beantwoordt aan de wensen van u als opdrachtgever. Deze incompany training wordt bij u op locatie gegeven.

Downloads

» Informatie KCA Medewerker

» Informatie KCA Depothouder

» Informatie KCA Depothouder – Herhaling

 

Informatie aanvraag

Meer informatieOfferte aanvraag

Aanhef*
heermevrouw

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.