Laden trainingen
Dit event is voorbij.

Uit onderzoek blijkt dat het voor organisaties lastig is om een goed Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) te beheren. Het is een administratieve last, met knip- en plakwerk eenmalig na te komen, omdat “de wet dat zegt”. Het resultaat is een gebrek aan inzicht en verantwoordelijkheid in de specifieke arbeidsrisico’s bij bouwprojecten. Dit leidt tot onnodig veel ernstige ongevallen. Om dit terug te dringen zijn er vanaf 1 januari 2017 ingrijpende wetswijzigingen doorgevoerd in het Arbobesluit Bouwproces en V&G-plan. Onder andere:

 • Verruiming van het begrip “opdrachtgever”;
 • Striktere verplichting tot het voortdurend bijwerken van het V&G-plan;
 • Opname van ZZP’ers als medeverantwoordelijke;
 • Koppeling met risicopreventie inzake asbest en verontreinigde grond.

V&G plannen uitvoeringsfase

Stelt uw organisatie V&G-plannen op, dan is het cruciaal om deze vernieuwde wetgeving goed te begrijpen. Deze eendaagse training sluit volledig aan op het vernieuwde Arbobesluit. Eerst wordt de theorie behandeld en sluiten wij de dag af met een aantal praktijkoefeningen. Het programma is als volgt:

 • Overzicht van wetswijzigingen V&G-plannen per 2017
 • Relatie met andere wetten, besluiten en (CROW-)richtlijnen
 • Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid binnen het V&G-plan
 • Risicofocus, opstellen en beoordelen V&G-plan
 • Toezicht, communicatie en overleg
 • Opstellen en beoordelen van een feitelijk V&G-plan
 • De casus hiervoor dienen de deelnemers zelf mee te nemen naar de training

Resultaat

Na afloop is de deelnemer in staat om een V&G-plan “nieuwe stijl” op te stellen en beoordelen. De deelnemer heeft bijgewerkte kennis van de wetgeving, relatie met andere wetten, besluiten en richtlijnen, toezicht, communicatie en overleg.

Doelgroep

Toezichthouders, directievoerders, voormannen en ingenieursbureaus die hun kennis van V&G plannen willen actualiseren.