Laden trainingen
Dit event is voorbij.

De norm NEN 8112:2017 gaat in op de realisatie van een (brand)veilige organisatie. Het richt zich op drie pijlers: BHV, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Voorheen moest de inrichting van de bedrijfsnood-organisatie (BNO) aan verschillende normen voldoen. Maar met de komst van NEN 8112:2017 is dit verleden tijd: alle pijlers worden vanaf nu integraal benaderd. Hoe complexer uw organisatie, hoe omvattender uw bedrijfsnood-organisatie zal zijn.

Normkennis NEN 8112

• Verschillen tussen de oude en nieuwe norm(en)
• Wijze van integratie NEN 8112:2010 en NEN 4000
• Voordelen en plaats van de bedrijfsnoodorganisatie
• Pijlers en principes
• Procesmodel / stappenplan
• Risicoanalyse
• Beheersmaatregelen
• Ontwerp van de BNO
• Implementatie van de BNO
• Borging en evaluatie

Resultaat

• Inzicht in de eisen van de nieuwe NEN 8112 norm
• Vertalen van de normeisen naar de eigen organisatie
• Inzicht in stappenplan realisatie, implementatie en borging
• Toepassing binnen uw organisatie
• Beoordelen van bestaande BHV-plannen

Doelgroep

De training is voor (toekomstige) BHV-functionarissen. Voor deelnemers met geen of beperkte ervaring wordt de normkennis in zijn geheel bijgebracht. Voor deelnemers met meer ervaring wordt de normkennis geactualiseerd.