Laden trainingen
Dit event is voorbij.

Overheid, klanten, belanghebbenden en medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving. Dit kan worden vormgegeven met een gecertificeerd Arbomanagementsysteem, ISO 45001. Hiermee sluit uw organisatie ook aan op de verplichting omtrent de RI&E en implementatie van de Arbocatalogi. Door praktische oefeningen leert u om efficiënt en effectief een Arbomanagementsysteem op te zetten, aan te passen en te beoordelen via een interne audit. Door het volgen van ‘Normkennis ISO 45001’ leert u alle ins en outs.

Onderwerpen

• Historie van (internationaal) Arbomanagement
• Verschillen OHSAS 18001 en ISO 45001
• Voordelen van het Arbomanagement binnen uw organisatie
• Arbomanagementprincipes
• Procesmodel ISO 45001:2017
• Risicomanagement
• Verandermanagement
• Evalueren van het procesmodel
• Lezen en begrijpen van de norm
• Beoordeling door een Certificerende Instelling

Resultaat

• Inzicht in de eisen van de nieuwe ISO 45001 norm
• Vertalen van de normeisen naar de eigen organisatie
• Inzicht in risicogebaseerd denken
• Kunnen toepassen van procesmanagement
• Inzicht in de wijze van beoordelen door een Certificerende Instelling

Doelgroep

De training is voor (toekomstige) Arbo-functionarissen. Het maakt hierbij niet uit of uw organisatie wel of niet gecertificeerd is.