Laden trainingen
Dit event is voorbij.

Eén van de vereisten om te laten zien dat een managementsysteem goed functioneert, is een periodieke interne ‘audit’. Deze toetsing wordt uitgevoerd door een auditor. Deze persoon moet dus kennis hebben van het managementsysteem ISO 9001:2015 en daarnaast beschikken over de juiste vaardigheden om het functioneren objectief te beoordelen. Ook moet de auditor bij het constateren van afwijkingen ervoor zorgen, dat de juiste corrigerende maatregelen worden ingezet.

Onderwerpen

• Uitgangspunten en doelstellingen van de audits
• Gedrag en vaardigheden van de auditor
• Gesprekstechnieken
• Voorbereiden van de audit
• Uitvoeren van de interne audit
• Rapportage van de audit
• Afwijkingsrapportage
• Audit beheerssysteem
• Nabespreken van de audit
• Praktische tips en tricks

Resultaat

• Inzicht in de eisen van het managementsysteem ISO 9001
• U weet zich voor te bereiden op de audit
• Juistheid van het rapporteren van de audit

Doelgroep

Deze training is voor medewerkers die meer inzicht willen in hun werkzaamheden als auditor van het managementsysteem ISO 9001.